Nyponets Föräldrakooperativ

Föräldraförening

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att du som förälder är delaktig i ditt barns vardagsmiljö och kan påverka verksamheten på ett mycket konkret sätt. Det innebär också att vi alla tar ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Nyponets förskola drivs av föräldrarna genom Nyponets förskolas ekonomiska förening. Föreningens syfte är att bedriva barnomsorg på uppdrag av Uppsala kommun. Varje familj som har barn på Nyponet är medlem i föreningen och det innebär att vi städar, har föräldratjänst, ingår i styrelsen eller en arbetsgrupp.

Den ekonomiska föreningen leds av en föräldrastyrelse som väljs vid årsmötet. Personalen är anställd av föreningen. Styrelsen ansvarar för den löpande driften medan personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten och omsorgen.

Verksamheten finansieras genom kommunbidrag. Barn placeras på förskolan genom förskolans egen kö.

Föräldraengagemang

För att hålla ned förskolans omkostnader, och därmed kunna upprätthålla en hög personaltäthet, gör föräldrarna följande på Nyponets förskola:

Föräldratjänst

Varannan torsdag har personalen planeringsmöte klockan 15.00-16.00. Under den tiden och fram till kl.17.00 arbetar fyra föräldrar. Varje familj har tre föräldratjänster per år. Vilket tillfälle som passar bäst väljer man själv enligt principen »först till kvarn«.

Städning

Förskolan städas vardagskvällar, helger samt gemensamma storstädningar såväl inne som ute.
Samtliga familjer ansvarar varje termin för vecko- och helgstäd. Måndag- torsdag utförs kvällsstäd varje kväll och fredag-söndag utförs ett helgstäd. Varje familj utför ca 11 kvällsstäd per år (ca 2 timmar/ tillfälle) och ca 2 helgstäd per år (ca 6 timmar/ tillfälle).
Två gånger per år arrangeras gemensamma storstäd av innemiljön. Även två gemensamma städdagar av utemiljön arrangeras, en gång på hösten och en gång på våren. Vid dessa gemensamma städ deltar en förälder från varje familj i ca 4 timmar per tillfälle.

Under sommaren hjälper föräldrar till med gräsklippning, vattning, ogräsbekämpning etc. i ca 2 timmar per familj.

Arbetsgrupper

Varje familj ingår även i en arbetsgrupp, såsom fixargrupp, festkommité. I uppdraget för fixargruppen ingår att utföra mindre uppdrag såsom målning, snickeri, uppsättning av inredning, syarbeten. Festkommitén ansvarar för inköp och servering av fika/ mat vid föreningens gemensamma träffar. Tidsåtgången varje familj lägger på arbetsgruppen är ca 2 timmar per år.
Föräldratjänstgeneralen medverkar vid varje Föräldratjänst varannan torsdag, totalt ca 20 gånger per år (ca 3 timmar/ tillfälle). Föräldratjänstgeneralen är befriad från andra åtaganden.

Vi ser gärna att familjerna engagerar sig i vår styrelse någon gång under den tid familjerna är medlemmar i föräldraföreningen.

Varje familj medverkar på stämman 1 tillfälle per år (ca 1 timme).

Vikarie när någon i personalen är sjuk anlitas i första hand en vikarie från förskolans vikariepool.

Styrelsen

Styrelsen består av fem personer (plus två suppleanter). Styrelsen består 2023/2024 av:
ordförande Fredrik Helander
vice ordförande Christoffer Enqvist Segermark
kassör Malin Andersson
sekreterare Katarina Hörnaeus
• städ & listansv. Sam Dexenius

• suppleant Nathalie Eriksson
• suppleant Deniz Caglar

Normalt har styrelsen möte en gång i månaden. Punkter från dessa möten  ligger med i informationsbladet NyponNytt (”Styrelsen informerar”) som framställs av rektor och skickas ut i större format från styrelsen ett par gånger per år.