Nyponets Föräldrakooperativ

Verksamheten

Utveckling och lärande
 • Att alla ska få ta del av ett lustfyllt lärande.
 • Att alla får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
 • Att alla med stöd och hjälp ska få ta sig an nya utmaningar och ny kunskap.
De områden som ska vävas in i målet Utveckling & lärande är:
 • Språk, kommunikation & drama
 • Musik, kultur & skapande
 • Natur & miljö
 • Rörelse & hälsa
 • Matematik
 • Informationsteknik
 • Jämställdhet
 • Barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling
Barns inflytande
 • Att varje barn får känna delaktighet i beslut som rör verksamhet och aktiviteter.
 • Att vi som pedagoger lyssnar in och läser av barnen inför planering och utvärdering.
 • Att det med jämna mellanrum görs barnintervjuer om barnets vardag på förskolan, t ex med hjälp av glada eller sura ansikten.
Förskola och hem
 • Att det finns en god dialog mellan föräldrar och pedagoger.
 • Att en förtroendefull relation grundläggs redan under inskolningen.
 • Att föräldrarna känner sig delaktiga i sina barns vardag.
 • Att utvecklingssamtalet blir en dialog med respekt, ömsesidighet och med barnets bästa i fokus.
Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem
 • Att barnen känner trygghet i övergången från förskola till förskoleklass.
 • Att barnen upplever förväntan och nyfikenhet.
 • Att barnen klarar sin självständighet som toalett, hygien, mat och ansvar för sina saker.
 • Att föräldrarna är delaktiga och trygga i övergången mellan verksamheterna.
Dokumentation
 • Att visa på barnets individuella utveckling och framsteg genom portfolio./li>
 • Att visa på verksamhetens innehåll för föräldrar och andra intresserade genom väggdokumentation, bloggen samt dagsberättelse innanför dörren.
 • Att dokumentera barnets historia på förskolan genom bilder på cd:skiva då barnet slutar och att spara de filmprojekt som vi gör i temat.
Utvecklingssamtal
 • Att samtalet blir en dialog mellan förälder och förskola om barnets behov av omsorg och utveckling.