Nyponets Föräldrakooperativ

Värdegrund

Trygghet
 • Att varje barn blir sett och bekräftat.
 • Att varje barn vågar uttrycka sina känslor och behov.
 • Att alla känner trygghet och vågar vara sig själva.
Lustfyllt lärande
 • Att varje barn får möjlighet, utrymme och stimulans att utvecklas med nyfikenhet, utmaning och lärande.
 • Att varje barn får känna att det påverkar sitt eget lärande.
 • Att alla barn upplever lust och glädje.
 • Att alla barn får chans att utföra fantasi och föreställningsförmåga.
Delaktighet
 • Att alla barn känner att vi är en grupp som hör ihop och där alla har en plats.
 • Att alla barn får känna ett gemensamt ansvar för varandra, för vår miljö och för vårt material.
 • Att alla barn känner att de har möjlighet att påverka sin vardag på förskolan i den mån det är möjligt.
 • Att förskolan präglas an en atmosfär med öppenhet, solidaritet, ansvar, respekt och inflytande.
Varje dag börjar med nya möjligheter!