Nyponets Föräldrakooperativ

Mål

Trygghet
  • Att varje barn blir sett och bekräftat.
  • Att varje barn vågar uttrycka sina känslor och behov.
  • Att alla känner trygghet och vågar vara sig själva.
Lustfyllt lärande
  • Att varje barn får möjlighet, utrymme och stimulans att utvecklas med nyfikenhet, utmaning och lärande.
  • Att varje barn får känna att det påverkar sitt eget lärande.
  • Att alla barn upplever lust och glädje ute i naturen, i sången och musiken och får möjlighet att kommunicera på många olika sätt.
Samspel, Ansvar, Inflytande
  • Att alla barn känner att vi är en grupp som hör ihop och där alla har en plats.
  • Att alla barn får känna ett gemensamt ansvar för varandra, för vår miljö och för våra saker.
  • Att alla barn känner att de har möjlighet att påverka sin vardag på förskolan i den mån det är möjligt.
  • Att förskolan präglas an en atmosfär med öppenhet, solidaritet, ansvar, respekt och inflytande.
När vi ser att barnen vågar och vill – då är vi på rätt väg!