Nyponets Föräldrakooperativ

Veckan

En vecka på förskolan ser ut så här:

Tisdag – torsdag:

Från kl. 9/9.30 har vi pedagogisk verksamhet i våra grupper – i Nyckelpigan (1-3 år) och i Ugglan (3-5 år) fram till lunch. Aktiviteterna rör sig runt natur, musik och projekt av olika slag, helt beroende av barnens intressen, behov och önskemål. Nyckelpigans barn behöver rutiner, att få prova på olika aktiviteter och få upplevelser med andra vuxna och barn samt att få sina basala behov tillgodosedda för att bli trygga. Verksamheten i Ugglan formas genom barnens inflytande och önskemål och de stora grupperna kan också dela in sig i mindre grupper beroende av det man vill göra. Varje vecka innefattar utflykter, konstruktion, bild och skapande, musiklek varje dag och tid för utforskande lek och kreativitet.

Måndag & Fredag

Dessa dagar är vi ute alla tillsammans ute på gården. God tid för lek, rörelse och aktiviteter som gör att tiden flyger iväg!

 De barn som har 20/v vistelsetid går 9-14 mån-tors eller 8:00-15:00/14 tis-tors.(from 3 aug 2023)